Detmar, 1300-t., krønikeskriver i Lübeck. Detmar var munk og læsemester i franciskanerklostret Skt. Katherina. I 1385 fik han af bystyret til opgave at videreføre en påbegyndt stadskrønike. Først skrev han om årene 1350-86, siden om tiden indtil 1395. Detmar forfattede også en verdenshistorie, der dækker perioden 1101-1395. Detmars krønike lå til grund for lybsk historieskrivning i 1400-1500-t., bl.a. Hermann Korners Historia Novella og Albert Krantz' værker, og den indeholder vigtige oplysninger om dansk historie.