Det norske Selskab, litterær klub i København 1772-1813, stiftet for i forlængelse af Holberg og Tullin at hævde sund sans og sikker smag over for Klopstocks og Johannes Ewalds poetiske eksperimenter. Idealet var fransk klassicismes klarhed, enkelhed og ligevægt. Fra 1774 havde Selskabet regulære love (trykt 1785) og udskrev prisopgaver. Nette bidrag fremkom i Poetiske Samlinger, 1-3 (1775-93, optrykt 1922). En intern versprotokol, som kun kendes delvis fra afskrifter, forevigede kredsens improviserede ind- og udfald (trykt 1935). J.H. Wessel, P.H. Frimann, Claus Fasting, Jens Zetlitz og Jonas Rein er de vigtigste navne i Selskabet. Litterært blegnede det ved romantikkens frembrud, men sammenholdet i de første 20 år bidrog til væksten i norsk selvfølelse frem mod 1814; Eidsvoll-forfatningens underskrivere talte tre af medlemmerne af Det norske Selskab.