Det Tredje Rige, den nazistiske betegnelse for Tyskland 1933-45. Det var opfattelsen, at det nazistiske Tyskland var videreførelsen af Det Tysk-romerske Rige 962-1806 og Det Vilhelminske Kejserrige 1871-1918.