Det Stormæhriske Rige, den første statsdannelse på nutidens tjekkiske og slovakiske territorium. Riget tog form omkring 830 med tyngdepunkt i Sydmæhren og Vestslovakiet og med en slavisk befolkning. Rigets fyrster søgte under stadigt pres fra Det Østfrankiske Rige at bevare dets autonomi. Fyrsten Rostislav (regerede 846-70) var kristen, og i 863 blev to missionærer, Kyrillos og Methodios, hidkaldt fra Byzans. De skabte et slavisk liturgisk skriftsprog, men skønt paven 880 anerkendte denne gammelslaviske liturgi, blev den konstant angrebet af den latinsk orienterede del af gejstligheden. Magyariske stammers indtrængen førte omkring 907 til Det Stormæhriske Riges undergang. Dermed blev forbindelsen til Byzans afskåret, og områdets indlemmelse i den latinske kristenhed beseglet.