Det Skånske Oprør, en række uroligheder i Skåne 1180-82. Oprøret skyldtes især ærkebiskop Absalons hårde styre i Skåne, hvortil kom, at han havde udnævnt sjællandske stormænd til fogeder i Skåne og krævede bispetiende ifølge den skånske kirkelov. Oprøret havde oprindelig støtte af både skånske stormænd og bønder og afsluttedes midlertidigt med en aftale i foråret 1181, der udsatte indførelsen af bispetiende. Efter Valdemar 1. den Stores død i 1182 tilkaldte bønderne imidlertid en modkonge, Harald Skreng, antagelig en sønnesøn af Harald Kesja, og angreb både kongens og bispens gårde. De skånske stormænd sluttede sig nu til Absalon, og oprøret blev slået ned. Absalon genindførte bispetiende, men undlod at hævne oprøret med sværd og ild.