Det Rejsende Landsteater, selvejende institution, oprettet 1977 med det formål at bidrage til at dække behovet for teater og musikdramatiske forestillinger i hele Danmark; nedlagt 1991. Institutionen blev drevet af amtskommunerne med tilskud fra staten. Ud over de faste medlemmer, Det Danske Teater og Den Jyske Opera, kunne styrelsen efter konsultation af Teaterrådet optage andre teatre og enkeltforestillinger i ordningen. Efter uenighed med Teaterrådet om teatrets sammensætning blev det nedlagt.