Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, RBOT, dansk selvejende institution, oprettet 1980 med det formål at bidrage til dækning af behovet for rejsende børneteater og opsøgende teater i hele landet. RBOT drives af amtskommuner med tilskud fra staten, og dets styrelse kan inden for budgettet optage omkring otte teatre i ordningen. Da deltagelse ikke er obligatorisk, har ordningen været udsat for amtslige udmeldelser. RBOT nedlægges i forbindelse med strukturreformen 2007, hvorefter tilskudsfordelingen overgår til Kunstrådet gennem Scenekunstudvalget.