Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister, se Landspatientregistret.