Det Palæstinensiske Nationalråd, PNC, er PLOs øverste organ, som fastlægger organisationens politik, se PLO.