Det Norsk-danske Bassin, geologisk struktur, der strækker sig fra Sjælland mod NV ud i den norske del af Nordsøen. Den sydøstlige halvdel af bassinet er således identisk med Det Danske Bassin. Bassinet afgrænses mod syd af Ringkøbing-Fyn Højderyggen, mod nord og NØ af Det Baltiske Skjold, og mod vest i den norske del adskilles det fra Central Graven af en mindre højdestruktur. Det Norsk-danske Bassin har i ca. 260 mio. år været et indsynkningsområde. I Trias blev der aflejret non-marine, sandede sedimenter. Fra begyndelsen af Jura til slutningen af Tertiær, dvs. i omkring 200 mio. år, var bassinet næsten uafbrudt dækket af havet, hvori aflejring af lerede og kalkrige sedimenter fandt sted. Bassinet er karakteriseret ved forekomst af mange salthorste.