Det Latinamerikanske Bisperåd, CELAM, oprettet ved den første generalkonference for Latinamerikas biskopper i 1955. CELAM spillede en vigtig ledende og koordinerende rolle i kirkens moderniseringsproces, som tog fart efter 2. Vatikankoncil 1962-65. Denne nye kurs blev befæstet af flertallet på generalkonferencen i Medellín i 1968, hvor biskopperne besluttede at stå på de fattige og undertryktes side og støtte bestræbelserne for en social forandring.