Det Kongelige Selskab for Norges Vel, forening, stiftet i 1809 med det formål at virke "til Norges Vel i litterær og økonomisk Henseende". Oprettelsen skete på baggrund af en stigende norsk nationalbevidsthed under Englænderkrigene og må ses som en politisk markering over for styret i København. I de første tyve år udfoldede selskabet, som stadig eksisterer, en vidtforgrenet virksomhed til fremme af uddannelse, åndsliv og næringsliv. Derefter begrænsede det sin virksomhed til landbrugsforhold og fik stor betydning gennem et omfattende oplysnings- og rådgivningsarbejde. I en lang årrække havde det samme funktion som Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab.