Det Kongelige Garnisonsbibliotek, var hovedbibliotek for militærvidenskabelig litteratur, herunder litteratur om sikkerheds-, forsvars- og geopolitik, organisation, ledelse og uddannelse, personalhistorie samt militær forskning og teknik. Garnisonsbiblioteket blev stiftet i 1785, men blev i jan. 2010 med en reduceret bogbestand en del af Forsvarets Bibliotek, der har til huse i Søndre Magasin i Kastellet i København.