Det Internationale Bureau for Mål og Vægt, se Bureau international des poids et mesures.