Det Frie Kirkesamfund, se Det Fri Kirkesamfund og Unitarisme.