Det Fri Kirkesamfund, 1908-92 navnet for Unitarisk Kirkesamfund; se unitarisme.