Det Fri Kirkesamfund var 1908-1992 navnet for Unitarisk Kirkesamfund; se unitarisme.