Det Franske Statssamfund, Communauté française, oprettet i 1958 ved indførelsen af Den Femte Republiks forfatning som afløser for Den Franske Union. Statssamfundet omfattede ud over Frankrig og dets oversøiske departementer og territorier en række afrikanske stater. Medlemslandenes selvstyre blev anerkendt, men alle væsentlige beslutninger var underlagt fransk kontrol. Statssamfundet mistede enhver betydning i 1960, da de fleste franske besiddelser i Afrika opnåede uafhængighed. Frankrig opretholdt dog tætte forbindelser til sine tidligere kolonier, bl.a. gennem en række bilaterale aftaler.