Det Filologisk-Historiske Samfund blev oprettet den 10. oktober 1854 med det formål at fremme videnskabelighed i filologisk-historisk retning. Første formand var Carl Berg (1812-95). Siden har især C. Jørgensen (1851-1916), formand 1875-1915, og Esbern Spang-Hanssen, formand 1919-70, præget foreningen. Af tidligere medlemmer kan nævnes J.N. Madvig, J.L. Heiberg, M.Cl. Gertz, Kr. Sandfeld, Ada Adler (1878-1946) og Carsten Høeg. Foruden at arrangere foredrag udgiver foreningen serien Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning.