Det Europæiske System af Centralbanker, oprettet ifølge Maastrichttraktatens artikel 4A. ESCB består af Den Europæiske Centralbank, ECB, og de enkelte EU-medlemslandes nationale centralbanker og har som hovedopgave at sikre et stabilt prisniveau i EU.