Det Europæiske Politiske Samarbejde, samarbejde mellem EF-medlemsstaterne, som begyndte i 1970 på uformelt grundlag i tilknytning til samarbejdet inden for rammerne af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Med Den Europæiske Fælles Akt blev rammerne for samarbejdet fastere, og med Maastrichttraktaten er samarbejdsområdet traktatfæstet som EU's 2. og 3. søjle. Se også EU.