Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, fællesagentur oprettet i 2002 til varetagelse af en række luftfartssikkerhedsmæssige forvaltnings- og ledelsesopgaver. EASA stiller faglig ekspertise til rådighed for Europa-Kommissionen og bistår med udarbejdelse af forskellige regler for luftfartssikkerhed, ligesom det yder teknisk bistand ved indgåelse af relevante internationale aftaler. Agenturet har hovedsæde i Köln og kontor i Bruxelles samt tre permanente repræsentationer i Washington, Montreal og Beijing. EASA har 750 ansatte med et budget på 162 mio. euro (2014) og 32 medlemsstater, herunder samtlige EØS-lande og Schweiz.