Det Danske Venstre, den del af Det Forenede Venstre, der i 1883-84 fulgte Christen Berg og den moderate Frede Bojsen efter bruddet med europæerne, Edvard Brandes og Viggo Hørup, og som politisk forbandt arven fra Bondevennerne med den grundtvigske kirke- og skolepolitik. Det Danske Venstre omfattede ca. 50 af Venstres knap 80 mandater. Mod slutningen af 1880'erne søgte grupperne igen sammen, og fra 1890 gik hovedskillelinjerne i partiet mellem de radikale (Berg, Hørup) og de moderate (Bojsen).