Det Danske Studenterhus i Paris, kollegium for 49 studerende af dansk eller anden nationalitet; huset er opført på en grund, der er skænket af den franske stat, for midler indsamlet i Danmark. Den danske stat ydede et tilskud af samme størrelse som indsamlingsbeløbet. Studenterhuset er opført efter tegning af Kaj Gottlob og i 1932 overdraget til Paris' Universitet.