Det Centrale Kriminalregister, register, der føres under rigspolitichefens ansvar med et efterforsknings- og et afgørelsesregister. Formålet er at registrere oplysninger af politimæssig betydning og afgørelser i kriminelle sager, fx domme, tiltalefrafald på vilkår samt bødevedtagelser. Straffeattester udskrives fra afgørelsesregisteret efter begæring fra personen selv eller fra offentlige myndigheder. Den årlige kriminalstatistik bygger på data fra registeret. Det Centrale Kriminalregister er ikke særskilt lovreguleret, men som alle registre underkastet reglerne i persondataloven. Se også straffeattest og børneattest.