Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, fakultet ved Københavns Universitet, idet Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (grundlagt 1856) i 2007 fusionerede med universitetet.