Dermot MacMurrough, d. 1.5.1171, konge af Leinster. Nederlag i den irske magtkamp tvang i 1166 MacMurrough i eksil, men støtte fra bl.a. jarlen af Pembroke muliggjorde i 1170 hans tilbagevenden til kongeriget. Jarlens ægteskab med MacMurroughs datter indvarslede englændernes gradvise erobring af øen.