Derek Walcott, 23.1.1930-17.3.2017, caribisk forfatter. Walcott fødtes på St. Lucia og blev uddannet på University of the West Indies på Jamaica for derefter at slå sig ned på Trinidad, hvor han grundlagde Trinidad Theatre Workshop i 1959. I sit forfatterskab, der omfatter lyrik, dramatik og essayistik, søger Walcott i en disciplineret ekspressiv stil, der forener kreolsk dagligsprog med globalt standardengelsk, at give stemme til den fælles-caribiske erfaring, dannet af afrikanske, indiske og europæiske elementer. I erkendelsen af en sammensat kulturarv nuancerer han den gængse postkoloniale trang til tilbagevenden til entydigt oprindelige rødder. Walcott opfattede det caribiske øhav som en parallel til det klassiske Hellas og skrev sig op mod de homeriske digte i det episke digt Omeros (1990) og i skuespillet The Odyssey, opført af The Royal Shakespeare Company i 1992. Walcott tildeltes nobelprisen 1992. Det lange digt som moderne eksistensudforskning med lige vægt på det narrative og det lyriske findes i Tiepolo's Hound (2000) og The Prodigal (2004), der begge fokuserer på digterens fornemmelse af rodløshed. På dansk findes udvalgte digte i Øvelser før eksilet (1992) og Havet er historien (1993).