Der Führer, (ty. 'Føreren'), Adolf Hitlers titel som leder af NSDAP fra 1921 og hans officielle titel fra 1934 som Tysklands absolutte overhoved, efter at præsidentembedet og kanslertitlen var slået sammen. Førerposten var ikke konstitutionelt fastlagt, hvilket medvirkede til at skabe den såkaldte førerstat. Også i andre diktaturstater antog lederne førertitlen, Mussolini som Il duce, Franco som caudillo og Antonescu som conducător.