Den Vestjyske Længdebane, nord-sydgående jernbanestrækning i Vestjylland. Banen der går fra Esbjerg til Struer over Varde, Skjern, Ringkøbing og Holstebro, blev vedtaget ved lov 1868 sammen med tre andre jyske jernbaner. Første del, Esbjerg-Varde, blev indviet i 1874 og resten af strækningen til Holstebro året efter. Indtil 2003 blev strækningens toge kørt af DSB, derefter af Arriva.