Den Tyske Forening For Det Nordlige Slesvig, Deutscher Verein für das nördliche Schleswig, tysk nationalistisk forening, dannet i 1890 med det formål at fremme tyskheden i Nordslesvig/Sønderjylland. Foreningen blev oprettet som en reaktion fra tysk side på den stigende organisering af den danske befolkningsdel, og den forsøgte at presse den tyske regering til at føre en hårdere kurs over for det danske mindretal i kejserriget. Foreningen havde størst held med sine bestræbelser 1897-1901, hvor den preussiske overpræsident i Schleswig-Holstein, von Köller, førte en meget repressiv politik over for danskerne.