Den Sovjetiske Militæradministration var den øverste myndighed i den sovjetiske besættelseszone i Tyskland, oprettet den 9. juni 1945. Dens leder var samtidig øverstkommanderende for de sovjetiske styrker og medlem af Det Allierede Kontrolråd. SMAD lod gennemføre nogle indgreb, for eksempel en jordreform i 1946, der resulterede i store politiske og samfundsmæssige ændringer. SMAD blev opløst efter DDR's oprettelse i oktober 1949 og erstattet af den sovjetiske kontrolkommission SKK.