Den Slesvig-holstenske Landkommission, kommission, nedsat i 1768 af Generallandvæsenskollegiet til varetagelse af reformopgaver i Hertugdømmerne. Landkommissionen, der havde sæde i byen Slesvig og fungerede frem til 1823, fik pga. de komplicerede administrative forhold i Slesvig og Holsten umiddelbart mindre betydning end de skiftende kommissioner i kongeriget og øvede væsentligst indflydelse på udskiftningen af jordfællesskabet.