Den Russiske Føderation, Rossijskaja Federatsija, d.s.s. Rusland. Ved Sovjetunionens opløsning i 1991 blev Den Russiske Sovjetrepublik (RSFSR) erklæret for den selvstændige stat Rusland, og Rusland overtog Sovjetunionens internationale forpligtelser. Ifølge forfatningen fra 1993 er Rusland en føderation af 89 selvstyreenheder (såkaldte subjekter), og de to navne, Rusland og Den Russiske Føderation, er officielt ligestillede.