Den Røde Bygning, andet navn for Kancellibygningen i København.