Den Nordiske Udviklingsfond, NDF, Nordic Development Fund, oprettet i 1988 som en institution under Nordisk Ministerråd med det formål at fremme økonomisk og social udvikling i ulandene gennem finansiering af projekter af nordisk interesse, primært i de fattigste ulande. Der lægges vægt på miljøaspektet i projekterne. Udviklingsfonden har kontor i Helsinki og samarbejder bl.a. med Den Nordiske Investeringsbank, de regionale udviklingsbanker og Verdensbanken. Fonden tilføres midler hvert fjerde år fra de nordiske lande. Danmark deltog ikke i den femte opfyldning af fonden 2004, men betaler danske forpligtelser i forbindelse med tidligere iværksatte projekter.