Den Muslimske Verdensliga, Muslim World League, Rabita al-Alam al-Islami, panislamisk organisation, grundlagt 1962 i Saudi-Arabien og siden også finansieret af dette land. Ligaens formål var at modvirke kommunistisk og socialistisk infiltration i den islamiske verden. Den har i dag en række underafdelinger, der bl.a. varetager nyhedsformidling, trykning af bøger, fremstilling af radio- og tv-udsendelser o.l. Ligaen yder også aktiv finansiel støtte til forskellige muslimske minoriteter i Afrika, Asien og Europa. Den har siden 1980 haft en afdeling i København.