Den Kristelige Studenterbevægelse, fra 1880'erne et organiseret kristent arbejde med rod i KFUM blandt studerende, fra 1892 en selvstændig bevægelse med centrum i Studenterhjemmet. Pga. uenighed mellem to fløje om arbejdsmidler og -syn sprængtes Studenterbevægelsen 1910 for dog at gendannes i 1915 som Danmarks Kristelige Studenterforbund. Nye splittelser som følge af tidehvervsk kritik i slutningen af 1920'erne bevirkede, at Kristelig Akademisk Forening (sammen med Aarhus Kristelige Studenterforbund (af 1932)) videreførte Studenterbevægelsen.