Den Kongelige Kobberstiksamling, afdeling af Statens Museum for Kunst i København, udskilt fra Det Kongelige Bibliotek 1835. Samlingen rummer ca. 300.000 tegninger, akvareller og grafiske værker. Dele af den går tilbage til 1524, da Albrecht Dürer skænkede Christian 2. et udvalg af sine grafiske arbejder. Dansk tegnekunst og grafik er meget bredt repræsenteret fra 1500-t. til i dag. Der er tillige vigtige samlinger af tegninger og grafik fra Nederlandene (Rembrandt, Rubens), tysk grafik og tegnekunst fra 1500-t. (Hans Holbein d.æ., Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Grien, Wolf Huber), italienske tegninger af bl.a. Donato Bramante, Fra Bartolommeo og G.B. Piranesi, fornemme franske reproduktionsstik fra 1700-t. og en fin samling franske tegninger og illustrerede bøger fra 1800-1900-t. (Degas, Toulouse-Lautrec, Picasso).