Den Kommunale Tjenestemandsret, retsinstans etableret ved lov i 1981 med forbillede i Arbejdsretten. Den Kommunale Tjenestemandsret består af to lægdommere udpeget af de kommunale arbejdsgiverparter (se kommunalt ansatte) og Hovedstadens Sygehusfællesskab, to lægdommere udpeget af tjenestemandsorganisationerne samt en landsdommer og som formand en højesteretsdommer. Tjenestemandsretten kan idømme tjenestemænd, der har deltaget i strejke eller arbejdsvægring, advarsel, irettesættelse eller bøde.