Den Internationale Komité for Mål og Vægt, se Conférence générale des poids et mesures.