Den Hvide Roses Orden, finsk fortjenstorden, indstiftet 1919. Ordenstegnet er et hvidemaljeret Georgskors efter russisk mønster med en hvid rose i midten og forkroppen af en sværdsvingende løve mellem korsarmene. Rose og løve er figurer i Finlands statsvåben. I storkorskæden sad der oprindelig skiftevis roser og hagekors; de sidste blev i 1963 erstattet af stiliserede grankors.