Den Frie Ånds Brødre og Søstre, et kristent kættersamfund, der blev defineret som sådant på koncilet i Vienne i 1312. Der var ikke tale om en organiseret bevægelse, men om kvietistisk mystik, som var udbredt i senmiddelalderen og øvede en vis indflydelse på Reformationen.