Den Franske Union, Union française, forbund, der blev skabt med Den Fjerde Republiks forfatning i 1946 og omfattede Frankrig, de franske oversøiske territorier og departementer samt associerede lande og territorier. Den Franske Union kom aldrig til at spille nogen nævneværdig rolle, idet den var stramt kontrolleret af Frankrig og viste sig ude af stand til at leve op til de krav om øget selvstyre og selvstændighed, der gjorde sig gældende i kolonierne. Den blev afløst af Det Franske Statssamfund i 1958.