Den Forenede Arabiske Republik, United Arab Republic (UAR), overnational sammenslutning af republikkerne Egypten og Syrien 1958-61. I september 1957 fik pro-nasseristiske grupper i Syrien parlamentet til at anmode Egypten, der var ledet af Nasser, om et øget politisk og økonomisk samarbejde. Resultatet blev i februar 1958 dannelsen af Den Forenede Arabiske Republik, som siden fik Nordyemen som associeret medlem. Et kup i Syrien i september 1961 bragte grupper til magten, der ikke ønskede at fortsætte samarbejdet med Egypten, hvilket førte til unionens opløsning.