Den Evangelisk-lutherske Frikirke, dansk trossamfund, stiftet 1855 af N.P. Grunnet. Frikirken har (1994) seks selvstændige menigheder, 145 medlemmer og tre præster; den er bibel- og bekendelsestro og hævder kirke- og læretugt. Den finansierer kirke- og missionsarbejdet ved frivillige gaver og tjenester og gennem økonomisk samarbejde med søsterkirker. Der missioneres ved litteratur, lokalradio og husbesøg.