Den Evangelisk-lutherske Frikirke er et dansk trossamfund, stiftet i 1855 af præsten N.P. Grunnet. Frikirken har (i 1994) seks selvstændige menigheder, 145 medlemmer og tre præster; den er bibel- og bekendelsestro og hævder kirke- og læretugt. Den finansierer kirke- og missionsarbejdet ved frivillige gaver og tjenester og gennem økonomisk samarbejde med søsterkirker. Der missioneres ved litteratur, lokalradio og husbesøg.