Den Europæiske Udviklingsfond, oprettet i 1963 i forbindelse med underskrivelsen af den første af en række konventioner, som regulerer forholdet mellem EU og en del udviklingslande. Udviklingsfonden og Den Europæiske Investeringsbank, EIB, er de to vigtigste organer for kanalisering af støtte fra det fælles EU-budget til disse udviklingslande.