Den Europæiske Standardiseringsorganisation, oprettet 1961, som sammen med CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique), oprettet 1973, udarbejder standarder for sikkerhed og kvalitet af industriprodukter. Organisationerne repræsenterer nationale organisationer i 18 lande inden for EU og EFTA. Se også EU.