Den Europæiske Betalingsunion, European Payments Union, EPU, økonomisk institution, oprettet i 1950 af OEEC med det formål at udligne uligevægt i det indbyrdes betalingssamkvem mellem 17 vesteuropæiske lande, heriblandt Danmark. Betalingsunionen gjorde det muligt for deltagerne at nøjes med at udligne deres samlede indbyrdes nettomellemværender måned for måned og derved undgå handelshæmmende forsøg på at opnå ligevægt mellem landene to og to. EPU viste sig også i stand til gennem ekstra kreditgivning at fremme betalingsbalanceligevægt inden for Vesteuropa. Unionen var således et første og vellykket forsøg på koordination af økonomisk politik i efterkrigstiden. I 1958 blev EPU afløst af European Monetary Agreement, som var baseret på, at deltagerlandenes valutaer var globalt frit omvekslelige.